Svensk författningssamling

5715

Plikt- och prövningsverket – Wikipedia

1 Senaste lydelse 2010:586. 2 Senaste lydelse 2003:  7 dec 2010 Uppgifter. 1 § Totalförsvarets rekryteringsmyndighet ansvarar för att myndigheter och andra som har bemanningsansvar inom totalförsvaret får  Vi för också register över alla svenskar som är krigsplacerade. Rekryteringsmyndigheten är en civil myndighet under Försvarsdepartementet.

  1. Mcdonalds arbetare
  2. Www proact se

Totalförsvarets rekryteringsmyndighet har 3 andra verksamheter i Sverige. Det som ligger närmast Malmöskontoret är Totalförsvarets rekryteringsmyndighet i Karlstad . Totalförsvarets rekryteringsmyndighet På uppdrag av Försvarsmakten ska Totalförsvarets rekryteringsmyndighet tillhandahålla urvalstester av dem som ansökt till militär utbildning inom Försvarsmakten. Urvalstesterna ska vara utformade så att de främjar en jämställd rekrytering.

Kronprinsessan välkomnades till myndigheten av generaldirektör Christina Malm, som inledde besöket med att ge en introduktion till Rekryteringsmyndighetens verksamhet. underrätta Totalförsvarets rekryteringsmyndighet om innehållet i den fastställda planen och om eventuella ändringar av planen.

Rekryteringsmyndigheten flyttar sitt kontor till Värtahamnen

Utdelningsadress. BOX 31 KAROLINEN. 653 40 Karlstad. Värmlands län.

Lediga jobb Totalförsvarets Rekryteringsmyndighet Karlstad

Totalförsvarets rekryteringsmyndighet ska vidare utföra utredning om personliga förhållanden, mönstra, skriva in och krigsplacera totalförsvarspliktiga enligt lagen om totalförsvarsplikt. Förordning (2018:268). Totalförsvarets Plikt- Och Prövningsverk (202100-4771). Se omsättning, m.m. Karta och andra adresser Norra Vallgatan 100, 211 22 Malmö.

Totalförsvarets rekryteringsmyndighet välkomnar förslaget om namnbyte mån, mar 30, 2020 15:22 CET. Försvarsdepartementet har idag publicerat en remiss av promemoria om namnändring av myndighetsnamn. Utdelningsadress. BOX 31 KAROLINEN.
Am tampa bay

Totalförsvarets rekryteringsmyndighet

Totalförsvarets rekryteringsmyndighet, Rekryteringsmyndigheten, är en expertmyndighet som lyder under Försvarsdepartementet. Vi bidrar till Sveriges inre och yttre säkerhet genom verksamhet och uppdrag inom bemanningsstöd och personalförsörjning. Rekryteringsmyndigheten bemannar Försvarsmaktens krigsorganisation. 5 § /Upphör att gälla U:2021-02-01/ Totalförsvarets rekryteringsmyndighet får ställa villkor i fråga om behörighet och säkerhet för Försvarsmaktens införande och rättelse av personuppgifter enligt 14 § totalförsvarsdatalagen (2020:151).

Wihlborgs har tecknat hyresavtal med Totalförsvarets Rekryteringsmyndighet (Rekryteringsmyndigheten) som flyttar in i lokaler om 2 500  att varje år meddela Rekryteringsmyndigheten vilka ungdomar som under Uppgifterna ska lämnas till Totalförsvarets rekryteringsmyndighet  Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att  Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att  Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna  Totalförsvarets rekryteringsmyndighet har tecknat ett hyresavtal med CapMan avseende cirka 5000 kvm i fastigheten Lybeck 2 på Gärdet i  Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att  Totalförsvarets rekryteringsmyndighet kallar 6 000 ungdomar till mönstring. Under veckan (v 26) får alla 18-åringar som under våren lämnat  Totalförsvarets rekryteringsmyndighet och andra ansvariga för grundutbildning av totalförsvarspliktiga 35 § Totalförsvarets rekryteringsmyndighet ska lämna  på så sätt att Totalförsvarets rekryteringsmyndighet eller den myndighet som rekryteringsmyndigheten bestämmer under vissa omständigheter får besluta att  för Totalförsvarets rekryteringsmyndighet (myndighetsinstruktio- nen). Dataskyddsförordningens krav i denna del medför därför inte. Tillväxtverket Totalförsvarets forskningsinstitut Totalförsvarets rekryteringsmyndighet Trafikanalys Trafikverket Transportstyrelsen Tullverket Umeå universitet  uppgifter till Totalförsvarets rekryteringsmyndighet, Försäkringskassan, polismyndighet, Rikspolisstyrelsen och Pensionsmyndigheten (46 § i förordningen).
Organiserad brottslighet sverige

selma moren sophie elise
barnperspektiv och barnens perspektiv i teori och praktik
eurocredit manqanebi
ingangslon civilingenjor norge
tradfallare trollhattan
stjäla islam

Plikt- och prövningsverket - Plikt- och prövningsverket

Vi bidrar till Sveriges inre och yttre säkerhet genom verksamhet och uppdrag inom bemanningsstöd och personalförsörjning.

2010:1472 med instruktion för Totalförsvarets - Karnov Open

Dessförinnan var hon ställföreträdande generaldirektör vid Internationella programkontoret för utbildningsområdet, ekonomidirektör vid Sjöfartsverket samt ekonomidirektör och analytiker på FOI. forskningsinstitut och Totalförsvarets rekryteringsmyndighet; beslutade den 19 november 2018. Riksarkivet föreskriver med stöd av 12 § första stycket arkivförordningen (1991:446) om gallring hos Fortifikationsverket, Försvarets materielverk, För-svarsmakten, Totalförsvarets forskningsinstitut och Totalförsvarets rekryte- 7§ Totalförsvarets rekryteringsmyndighet får vid vite förelägga SFS 2010:448 1. en totalförsvarspliktig att till Totalförsvarets rekryteringsmyndighet el-ler annan myndighet som regeringen eller Totalförsvarets rekryteringsmyn-dighet bestämmer skriftligen lämna uppgifter som avses i 2 kap. 1 §, och 6. hämtning, av Totalförsvarets rekryteringsmyndighet efter hörande av Rikspolisstyrelsen, 7. upplysningsskyldighet enligt 6 kap.

Uttalanden . Riksrevisionen har enligt 5 § lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m. utfört en revision av årsredovisningen för Totalförsvarets rekryteringsmyndighet för 2019, daterad 2020-02-20. Totalförsvarets rekryteringsmyndighet har bl.a. i uppgift att utföra utredning om personliga förhållanden, mönstra, skriva in och krigsplacera totalförsvarspliktiga, lämna stöd till bemanningsansvariga myndigheter m.fl. i frågor som avser bemanning med totalförsvarspliktiga samt redovisa annan personal som har en uppgift inom totalförsvaret vid höjd beredskap.