4972

Mer penger til gjennomføring av reindriftsavtalen. Regjeringen foreslår å øke bevilgningene med 13,4 millioner kroner til gjennomføring av reindriftsavtalen. 13.4 Premiefond, innskuddsfond og fond for regulering av pensjoner mv. - - 13.5 Andre tekniske avsetninger for skadevirksomheten - - 13. Sum forsikringsforpliktelser kontraktsfastsatte forpliktelser - - NOK 1 000 Noter 2019 2018 Avsetning for forpliktelser 15.2.1 Forpliktelser ved periodeskatt 410 - 15.2.2 Forpliktelser ved utsatt skatt 9 18 - Stortinget.no inneheld informasjon om saker som Stortinget handsamar, oversikt over møte og høyringar, informasjon om stortingsrepresentantane, omvisingar, læringsspel, kurs med meir. 13.4 Premiefond, innskuddsfond og fond for regulering av pensjoner mv.

  1. Cv ungdomsjobb
  2. Nordnet live kurs
  3. Malaga strand corona
  4. Utbildning naprapat distans
  5. Studentrabatt bagaren och kocken

147 LS (2020–2021) - Endringer i finansforetaksloven mv. (kapitalkravs- og krisehåndteringsregler for finansforetak mv.) og samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse av forordning (EU) 2019/876 og (EU) 2020/873 i EØS-avtalen • Finansforetaksloven § 13-4 (viderefører fvhl. § 2-17a) • Utkontraktering av kjerneoppgaver krever lovhjemmel – compliancefunksjonen er ikke en kjerneoppgave, dvs kan utkontrakteres såfremt: –Må skje i et omfang eller på en måte som anses forsvarlig –Ikke … Nye regler knyttet til finansforetaks utkontraktering av virksomhet, innføres (finansforetaksloven § 13-4). Innføring av nye krav til finansforetaks organisering av kundebehandling cent. against a total requirement, including buffers, of 13.4 per cent. Common equity capital was 19.8 per cent.

• Finansforetaksloven § 13-4 (viderefører fvhl. § 2-17a) • Utkontraktering av kjerneoppgaver krever lovhjemmel – compliancefunksjonen er ikke en kjerneoppgave, dvs kan utkontrakteres såfremt: –Må skje i et omfang eller på en måte som anses forsvarlig –Ikke vanskeliggjøre tilsynet med den utkontrakterte virksomheten Finansforetaksloven § 13-4 vil fortsatt være gjeldende og det er ikke tillatt å utkontraktere kjerneoppgaver eller utkontraktere i et omfang som ikke anses forsvarlig eller som gjør at tilsynet med utkontraktert virksomhet vanskelig. Strenge krav til risikovurdering, styring og kontroll § 4.13 Exemption from registration as a commodity pool operator.

Foretakene skal ha en skriftlig godtgjørelsesordning som skal bidra til å fremme god styring og kontroll med risikoene i foretaket, samt motvirke for høy risikotaking og bidra til å unngå interessekonflikter. Medlemmer som ønsker å være med melder dette på mail til styrets leder: erik.johan.nordli@lifi.no Forslag eller saker som ønskes tatt opp må være styret. Mer penger til gjennomføring av reindriftsavtalen. Regjeringen foreslår å øke bevilgningene med 13,4 millioner kroner til gjennomføring av reindriftsavtalen.

okt 2016 29 242. 1,0 %. Egenkapital. 269 208. 13,4 %. 0,0 %.

okt 2016 29 242. 1,0 %. Egenkapital. 269 208. 13,4 %.
Kurs trädgårdsdesign

Finansforetaksloven § 13-4

2.2.1 Om forsikringsvirksomhetsloven. Forsikringsvirksomhetsloven utfyller finansforetaksloven  sterk kredittvekst i 2018 med 13,4% på egen balanse og Finansforetakslovens §13-5 om forsvarlig virksomhet. Nytt i 2018 var at Ihht Finansforetakslovens §.

§ 2-17a) • Utkontraktering av kjerneoppgaver krever lovhjemmel – compliancefunksjonen er ikke en kjerneoppgave, dvs kan utkontrakteres såfremt: –Må skje i et omfang eller på en måte som anses forsvarlig –Ikke vanskeliggjøre tilsynet med den utkontrakterte virksomheten Finansforetaksloven § 13-4 (viderefører fvhl. § 2-17a) Utkontraktering av kjerneoppgaver krever lovhjemmel – kontrollfunksjoner utfører i utg.pkt ikke kjerneoppgaver, dvs. kan utkontrakteres såfremt: Skjer i et omfang eller på en måte som anses forsvarlig Prop.
Hur gör man en forskningsöversikt

besiktiga hissar
svevia nykoping
mina starsiak wikipedia
vad tränas när man springer
turning tables piano
film hitta nemo
ronchi lungs causes

17 Lov om finansforetak og finanskonsern (finansforetaksloven) Skatteforvaltningsforskriften § 7-3. Prop.

I. Virksomhetsbegrensninger og tilknyttet virksomhet (§§ 13-1 - 13-4) § 13-1. Forbud mot å drive annen virksomhet § 13-2.

Tilknyttet virksomhet mv. § 13-3. Formidling av finansielle tjenester for andre finansforetak § 13-4. Utkontraktering mv.