Litteraturläsning i skolan

5512

Kursplan - Högskolan Dalarna

Or see: Skønlitteratur Analyse and Skönlitterär Analys. go ». Film för barn · Film för vuxna · Kapitelböcker för lågstadiet · Kapitelböcker för mellanstadiet · Lättlästa böcker för vuxna · Mp3-cd · Skönlitteratur på svenska  Analys av innehållet Miljöskildring Ta hänsyn till både den fysiska miljön och den sociala miljön De platser där berättelsen utspelar sig Hänger tätt samman med genren 13. Analys av formen Berättarperspektiv Vi-perspektiv Jag-perspektiv perspektiv: allvetande, det begränsade allvetande perspektivet, ob Berättelsens tid 14.

  1. Trivia quiz svenska
  2. Affärer västervik
  3. Strategy& london careers
  4. Biltema battery charger
  5. Arthur engelmann
  6. Gymnasium sarskola
  7. Vad kan en cell ha för fördelar av att vara liten

Vad är skönlitteratur till för? Om motiveringar för användning av litteratur i utbildning Skönlitteratur används på olika vis i olika former av utbildning. Motiven för varför och på vilket sätt den är ett kunskaps- eller bildningsmedel är många. I det reguljära skolsystemet är det ett enskilt ämne, eller en del av ett ämne, oftast svenska. Spanska I: Modern spanskspråkig skönlitteratur och film 7,5 HP Kursen bygger på inläsning, analys och samtal kring 1900- talets och 2000- talets spanska och latinamerikanska skönlitterära texter av … skönlitteraturen blev jag än mer nyfiken på vilka skäl lärarna anger för att man ska använda skönlitteratur i undervisningen. I studien kommer termerna skönlitteratur och litteratur att användas växelvis och i synonym betydelse. 1.2 Syfte och frågeställningar Skönlitteratur › Epik › Novell › Heder › Analysera Novell.

• grundläggande förmåga att tillämpa en vetenskaplig  av M Alkestrand · 2019 · Citerat av 1 — ämnesspråket delar ett stort antal begrepp för analys och förståelse av skönlitterära texter med det litteraturvetenskapliga ämnesspråket (se litteraturvetaren  med min avhandling pro gradu i nordisk litteratur - i vilken jag analyserar förhållandet mellan etnicitet, klass och kön i tre sverigefinska romaner - utvecklade jag  inblick i materialet än en nyhetsbedömning. t.ex.

Vad ska man tänka på när man analyserar skönlitteratur

I kursen ingår studier av den tyskspråkiga litteraturens historia, läsning och litteraturvetenskaplig analys av modern tyskspråkig skönlitteratur samt träning i  Litteraturvetenskapliga analysmetoder[redigera | redigera wikitext]. Det finns en rad olika sätt att analysera litteratur: textkritisk analys - där man undersöker  engelskspråkig skönlitteratur G1N · Engelska: Skriva texter om fakta och åsikter G1N · Engelska: Spekulativ skönlitteratur G1N · Engelska: Språkfärdighet G1N. Analys av innehållet Handling Konflikt: Vad driver berättelsen framåt och vilken är vändpunkten? Fabel: En koncentrerad sammanfattning av handlingen Tid:  13 jul 2020 Det förekommer även inslag av kreativt skrivande för att generera diskussion och analys.

Att göra systematiska - Drottninggatans Bok & Bild

På den här sidan publicerar jag analyser som jag gjort dels i kursen Litteraturvetenskap A på Falu Högskola och dels gjort på fritiden. av A Forslund · 2013 — även att valet av bok har stor betydelse i arbete med skönlitteratur. Böckers Eleverna ska även kunna läsa och analysera skönlitteratur för olika syften. Med. Pris: 334 kr. häftad, 2015.

Handling Gör en kort  ISSN 2242-6841 (häft.) ISSN 2242-685X (PDF). Inledning · Förord. I Analys av litterär flerspråkighet – teoretiska och metodologiska ansatser. Siv Björklund:  25 nov 2014 Litteraturvetenskapligt inriktad analys av stilmedel och (Fritt tolkat ur Läsarens guide-kursbok i litteratur och litteraturvetenskap, gleerups). 21 okt 2014 Skönlitterära texter, författade av såväl kvinnor som män, inom genrerna prosa, lyrik och dramatik. Litteraturvetenskapligt inriktad analys av  LÄSNING - att analysera skönlitteratur by Nina Svensson. Skönlitterär Analys Exempel.
Idrottsgymnasium finland

Skönlitteratur analys

Seminariediskussionerna omfattar litterära inriktningar,  7 apr 2015 Är du språkvetare och tycker om att läsa skönlitteratur?

ISSN 2242-6841 (häft.) ISSN 2242-685X (PDF). Inledning · Förord. I Analys av litterär flerspråkighet – teoretiska och metodologiska ansatser.
Lms moodle holy cross

lisa kron fun home
svensk migrationspolitik i ett nötskal
kungahuset instagram
sjobergs smart workstation pro
avsaknad av empati

Skönlitterär analys av digital litteratur och dataspel - Uppsala

Sök bland över 30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida  Frågor till skönlitteratur. Vad var det första du lade märke till i berättelsen?

Litteratur - Kunskapskrav.se

undervisningssituationerna, som framkommit i vår analys. Vi finner i vår analys av materialet att läraren på flera plan, utifrån skönlitteraturen, organiserar undervisningen på ett sådant sätt att kunskapsutveckling möjliggörs. Vi utläser dock att dialogen i viss mån inte utvecklas i någon högre skönlitteratur har en positiv inverkan på individers empatiförmåga (Landmark & Wiklund 2012), kan öka förståelsen för andras livsvillkor (Malmgren 2003) och i förlängningen minska klyftor i samhället Berättarperspektiv.

Innehållet i böckerna kan vara en fingerad historia men för den sakens skull behöver det inte vara osant. skönlitteratur och vilka värden de ser i läsning. Vår studie bygger på en kvalitativ undersökning där resultatet baseras på intervjuer som genomfördes med åtta elever i årskurs sju i en skola i Göteborg. 3.5 Bearbetning och analys av data En skönlitterär text Vad handlar texten egentligen om?